Dokumenty do pobrania – PP

Projekt „Profesjonaliści z POWERem”

Dla Kandydatów:

Formularz-zgłoszeniowy

Regulamin-rekrutacji

 

Inne dokumenty:

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem_osobą zależną wersja 01.04.2023

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Oświadczenie samochód osoby dowożącej

Oświadczenie o użyczeniu pojazdu uczestnikowi projektu

Oświadczenie samochód

Wniosek o zwrot kosztów opieki

 

Archiwum:

Regulamin rekrutacji- wersja archiwalna

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i opieki – wersja archiwalna