O nas

Brak aktualnych naborów do projektów.

Witaj! Chcesz wiedzieć kim jesteśmy i w czym możemy Ci pomóc?

Od 2017 roku prężnie pomagamy w rozwoju zawodowym, od szkoleń po zatrudnienie.., a to wszystko dzięki czemu..?

Pomaga nam w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.. pozyskaliśmy dla Was środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jako Instytucja szkoleniowa dbamy o to, aby wszystkie osoby zainteresowane udziałem w ciekawych kursach i szkoleniach, z rożnych obszarów tematycznych, znalazły u nas coś dla siebie i mogły rozwijać się zawodowo, aby ich przyszła wymarzona praca rodziła się z pasji..

Dzięki działalności naszej Agencji zatrudnienia, pomagamy znaleźć drogę do tej wymarzonej pracy.

Ze wsparcia szkoleniowego w pakiecie z zatrudnieniem, skorzystało już ponad 1020 osób, które zostały przeszkolone, a większość z nich uzyskała pomoc w znalezieniu pracy/stażu.

Projekty obecnie realizowane:

“Profesjonaliści z POWERem” – dla niepracujących osób do 29 roku życia

Projekty aktywizacyjne już zrealizowane:

Projekt „Aktywni mają pracę  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Podziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Wsparcie w ramach projektu adresowane było dla osób mających 30 lat i więcej, biernych zawodowo  lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, które zamieszkiwały na ternie województwa śląskiego – (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających na terenie subregionu północnego woj. śląskiego. 

Wsparciem w okresie realizacji projektu tj. w terminie 01.01.2021 – 31.12.2022 r. zostało objętych 152 osoby, które skorzystały z:

– szkoleń zawodowych, komputerowych i interpersonalnych,

– poradnictwa zawodowego,

– sesji coachingowych,

– pośrednictwa pracy,

– 3 miesięcznych staży zawodowych.

Moduły szkoleń proponowane w ramach projektu były zgodne z zapotrzebowaniem rynku i indywidualnymi potrzebami uczestników.

Wartość Projektu wyniosła 1 688 170,50 PLN w tym kwota dofinansowania 1 603 761,97 PLN.

Projekt „Masz POWER – masz pracę!”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wsparcie w ramach projektu adresowane było do osób w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które były:

– osobami pozostającymi bez pracy, nie uczą się w trybie stacjonarnym i nie uczestniczą w innych szkoleniach finansowanych ze środków publicznych,

– osobami pracującymi na umowach krótkoterminowych do 6 miesięcy lub  pracującymi w ramach umów cywilnoprawnych, zarabiającymi nie więcej niż najniższa krajowa.

Wsparciem w okresie realizacji projektu, tj. od 01.01.2019 – 31.03.2021 r.  zostały objęte 322 osoby, które skorzystały z:

  • szkoleń zawodowych, komputerowych, interpersonalnych,
  • coachingu indywidualnego,
  • poradnictwa zawodowego i psychologicznego,
  • 3-miesięczny staży zawodowy lub  subsydiów na podstawie umowę o pracę  przez okres  minimum  miesięcy (w tym 3 miesiące refundacji pracodawcom ich kosztów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników, przeszkolonych w naszym projekcie).

Moduły szkoleń proponowane w ramach projektu były zgodne z zapotrzebowaniem rynku i indywidualnymi potrzebami uczestników.

Wartość Projektu wynosiła: 3.552.580,23 PLN, w tym kwota dofinansowania: 3.374.951,17 PLN.

Projekt „Młodzi profesjonaliści – przez szkolenia do zatrudnienia!”

Przedsięwzięcie realizowane było przez Grupę Infomax Sp. z o.o. Sp. k. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wsparcie w ramach projektu adresowane było do osób biernych zawodowo, w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i szkoleniach finansowanych ze środków publicznych i ma na celu zwiększenie możliwości ich zatrudnienia.

Wsparciem w okresie realizacji projektu, tj. od 01.11.2017 – 31.10.2019r. zostało objętych aż 270 osób (o 65 więcej niż pierwotnie zakładaliśmy ;)), którzy skorzystali z:

  • szkoleń zawodowych, komputerowych, interpersonalnych,
  • coachingu indywidualnego,
  • poradnictwa zawodowego i psychologicznego,
  • 3-miesięcznych staży zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia przez okres 4 miesięcy.

Moduły szkoleń proponowane w ramach projektu były zgodne z zapotrzebowaniem rynku. Wyszkoliliśmy m.in. pracowników administracyjno-biurowych, kadrowców, HR-owców, introligatorów, specjalistów ds. e-marketingu, handlowców, osoby pracujące w działach obsługi klienta i wiele innych. Nasi uczestnicy skorzystali także  z kursów IT z zakresu ECDL, PHOTOSHOP-a oraz projektowania stron www. Zapraszamy po więcej 🙂

Wartość Projektu wynosiła: 3.639.335,99 PLN, w tym kwota dofinansowania: 3.457.369,19 PLN.