Kontakt

Dane kontaktowe:
tel. 510-270-171
e-mail: power@grupainfomax.com

Adres:
BIURO PROJEKTU
ul. Kopernika 4 lok. 7
40-064 Katowice


Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00

W dniach 27-29 XII 2023 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

Mapa

(W przypadku osób z niepełnosprawnością dojeżdżamy na umówione miejsce)

Znajdziecie nas również na FaceBook-u

Klauzula informacyjna ODO

Beneficjent realizujący projekty – dane kontaktowe:

Grupa Infomax Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Porcelanowa 11c
40-246 Katowice
NIP 6282119085
REGON 120192848
KRS 0000598471
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Administratorem ujawnionych w wysłanym mailu danych osobowych jest Grupa Infomax Sp. z o.o. Sp. k., ul. Porcelanowa 11C, 40-246 Katowice.
Dane osobowe przetwarzane będą na niniejszej podstawie prawnej oraz w oparciu o cele:
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes poprzez kontakt z administratorem danych, oraz udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie), oraz
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w związku z szkoleniem.
Odbiorcami danych będą firmy przetwarzające dane w imieniu administratora (firmy informatyczne i hostingowe), a także inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, a po wniesieniu sprzeciwu z zastrzeżeniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.
W związku z przetwarzanie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do:
– żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem otrzymania odpowiedzi.
W sprawie przestrzegania danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: odo@grupainfomax.com