Dokumenty do pobrania

Projekt „Aktywni mają pracę!”

Dla Kandydatów 

Formularz Zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji 

Zaświadczenia o zakończonym udziale w projekcie

Inne dokumenty:

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie/staż

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 

Dla Organizatora stażu 

Regulamin odbywania stażu

Wniosek o zawarcie stażu

Formularz danych do umowy stażowej

Umowa staż AMP

Plakat informacyjny w miejscu odbywania stażu

Listy obecności:

SIERPIEŃ 2022

LIPIEC 2022

CZERWIEC 2022

MAJ 2022

Wniosek o urlop staż AMP